DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 10 maja 2018 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

10.05.2018 r. godz. 930
Lek. Karolina MACIOŁ-SKURK
Promotor:                   Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Justyna Małyszek-Tumidajewicz
Temat pracy:              Diagnostyka, strategia leczenia i rokowanie odległe chorych  z rozpoznaniem kardiomiopatii przerostowej

10.05.2018 r. godz. 1200
Lek. Anna JARZUMBEK
Promotor:                   Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora
Temat pracy:              Ocena stężenia białek: MIC-1 i ZAG/LMF w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)     

 


[Przesłano przez: Agnieszka Gil]