Z przyczyn organizacyjnych nie odbędzie się zaplanowana na dzień 10 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Sobczyk. Nowy termin obrony zostanie podany w najbliższym możliwym terminie.
Z poważaniem

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
/-/dr hab. n. med. Michał Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]