Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

w dniu 19.04.2018 r. o godz. 13.30 
Mgr Patrycji Sołtysiak
na temat: „Wpływ kurkuminy na układ kostny szczurów samców w różnych modelach osteoporozy”
Promotor: Prof. dr hab. n. farm. Joanna Folwarczna – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci: Prof. dr hab. n. farm. Anna Wiela-Hojeńska  – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. med. Zenon Czuba – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu   ul. Jedności 8.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl                                                                                                                

Dziekan  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk    


[Przesłano przez:  Elżbieta Ramos]