Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 04 kwietnia 2018 r. o godz. 1100 w sali nr 15 budynku Dziekanatu Wydziału w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

lek. Jerzego Słowika
na temat      „Ocena nawyków żywieniowych i stanu odżywienia dzieci i młodzieży o różnym stopniu aktywności fizycznej”
Promotor:     dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok
Recenzenci:  prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem
                   dr hab. n. med. Piotr Ceranowicz, prof. UJ

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 8/.

Prodziekan 
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Sebastian Grosicki

 
[Przesłano przez: Małgorzata Jankowska]