Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali Rady Wydziału  w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:          

mgr  Robert Sak
na stopień doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy:  Subiektywna ocena jakości życia i zdrowia a religijność wybranych grup zawodowych.
Promotor:       prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski
Recenzenci:    dr hab. Jarosław Sak
                     dr hab. Marek Czarkowski

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]