Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 15.03.2018 r. o godz. 9.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

Mgr Kamili Osadnik
na temat:   „Badania możliwości otrzymania kopolimeru simwastatyny z L-laktydem oraz analiza procesu degradacji otrzymanego materiału polimerowego”
Promotor:      Prof. dr hab. n. farm. Janusz Kasperczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:    Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Ginalska  – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
                      Dr hab. n. med. Krzysztof Milewski – Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu   ul. Jedności 8.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl                                                                                        

Prodziekan  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]