Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 16 marca 2018 r.  o godz. 11:00  w sali Rady Wydziału  w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Katarzyny Szuścik
na stopień doktora nauk  o zdrowiu

Temat pracy:  : Funkcjonowanie kobiet w okresie okołomenopauzalnym a przeszłość sportowa.
Promotor: dr hab. n. o zdr.  Ryszard Plinta, prof. nadzw. SUM
Promotor pomocniczy: dr n. o kult. fiz. Andrzej Knapik
Recenzenci:   -  prof. dr hab. Tomasz Paszkowski
                             -  dr hab. Joanna Sobiecka

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]