Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 7 kwietnia 2014 r. o godz. 12 00 w sali Rady Wydziału w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne) , odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk o zdrowiu.

Mgr Marzeny Kowalskiej 
Temat rozprawy: Leczenie bezdomnych w oddziałach chirurgii ogólnej – analiza wybranych czynników 
Promotor: dr hab. n. med. Maciej Zaniewski 
Recenzenci: - dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot 
- prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak 


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Oddziale Biblioteki Głównej SUM w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18. 


Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
/-/ dr hab. n. med. Czesław Marcisz 


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]