Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 12 marca 2018 r.  o godz. 13:00  w sali Rady Wydziału  w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:    

mgr Marty Łęckiej
na stopień doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy:  Charakterystyka bólu w chorobach układu ruchu z użyciem polskiej wersji kwestionariusza The Short-Form McGillPain Questionnaire-2 (SF-MPQ-2).
Promotor:       prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz
Recenzenci:    prof. dr hab. Piotr Klimiuk - recenzent           
                       prof. dr hab. Rafał Molencki

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]

 

mgr Marty Łęckiej