Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 01.03.2018 r. o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Małgorzaty Porc
na temat:    „Cytokiny z rodziny TGF-β w regulacji cyklu komórkowego komórek zakażonych retrowirusami PERV
Promotor:    Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci: Dr hab. n. biol. Bartosz Różanowski  – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
                 Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  ul. Jedności 8.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk   


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]