Uprzejmie informuję, że  w sali seminaryjnej Katedry i Zakładu  Anatomii, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C – 1; 1 piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

27 lutego 2018 r.     o godz.12.00    
lek. Anna ANTONOWICZ-OLEWICZ
Temat rozprawy:  „ Ocena zastosowania śródoperacyjnego zewnętrznego drenażu lędźwiowego w zapobieganiu płynotokowi śród- i pooperacyjnemu u pacjentów z gruczolakami przysadki mózgowej operowanych metodą endoskopową”.
Promotor:           Dr hab.n.med.Adam RUDNIK
Recenzenci:         Prof.dr hab.n.med. Wiesław BONICKI
                           Dr hab.n.med. Dawid LARYSZ prof. I.O

6 marca 2018 r.          o godz. 13.00
lek. Paweł GĘBKA
Temat rozprawy:  Wpływ zaburzeń lipidowych,insulinooporności poziomu androgenów i stanu odżywienia na wybrane parametry płytek krwi u kobiet z zespołem policystycznych jajników .
Promotor:            Dr hab.n.med. Paweł MADEJ
Recenzenci:          Dr hab.n.med. Joanna OSWIĘCIMSKA
                            Prof.dr hab.n.med. Błażej MĘCZEKALSKI

13 marca 2018 r.    o godz. 12.00
lek. Przemysław  BEREZA
Temat rozprawy:  „ Identyfikacja bezobjawowych zakażeń okołoprotezowych z zastosowaniem metod hodowli drobnoustrojów, sonikacji i sekwencjonowania genu 16S rRNA”. 
Promotor:            Prof.dr hab.n.med. Damian KUSZ
Recenzenci:          Prof.dr hab.n.med. Jacek KOWALCZEWSKI
                            Dr hab.n.med. Julian DUTKA

13 marca 2018 r.         o godz. 13.15
lek. Łukasz CIELIŃSKI
Temat rozprawy:  „ Zmienność położenia tętnicy podkolanowej względem bliższego końca kości piszczelowej u pacjentów po 60 roku życia”.
Promotor:            Prof.dr hab.n.med. Damian KUSZ
Recenzenci:          Prof.dr hab.n.med. Jacek KOWALCZEWSKI
                            Dr hab.n.med. Tomasz URBANEK

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

[Przesłano przez: Jolanta Kotas]