Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 22 lutego 2018 r.  o godz. 13:00  w sali Rady Wydziału  w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:    

Lek. Danuta Łoboda
na stopień doktora nauk  medycznych
Temat pracy:  Przewlekła elektroterapia a objętość i czynność prawej komory serca u młodych dorosłych.
Promotor:       prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gołba
Recenzenci:     dr hab. Przemysław Mitkowski, prof. nadzw.          
                       prof. dr hab. Edyta Płońska-Gościniak

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]