Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 19 lutego 2018 r.  o godz. 13:00  w sali Rady Wydziału  w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:    

mgr Jagoda Rydelek
na stopień doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy:  Szacowanie wielkości porcji produktów spożywczych i potraw w badaniach żywieniowych.
Promotor:       dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska – Niedworok
Recenzenci:     dr hab. Joanna Wyka, prof. nadzw.
                       prof. dr hab. Maria Wardas

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]