Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 12 lutego 2018 r.  o godz. 12:00  w sali Rady Wydziału  w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:    

Lek.  Aleksandry Bęczkowskiej-Kiełek
na stopień doktora nauk  medycznych
Temat pracy:   Ukrwienie jajników w I i II fazie cyklu menstruacyjnego oceniane metodą ultrasonografii 3D i 4D z wykorzystaniem Dwukierunkowego Power Doppler.
Promotor:      dr hab. n. med. dr hab. n. med. Marek Kudła
Recenzenci:    dr hab. Artur Ludwin
                      dr hab. Grzegorz Surkont

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  prof. dr hab. n. med. Jan Duława


[Przesłano przez:Mariola Wszeborowska]