Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 08.02.2018 r. o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

Mgr Aleksandry Chałas-Lipka
na temat:    „Glikozoaminoglikany siarczanowane w moczu osób otyłych z cukrzycą typu 2”
Promotor:   Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci: Prof. dr hab. n. farm. Agnieszka Piwowar  – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
                   Prof. dr hab. n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  ul. Jedności 8.

Prodziekan  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ D hab. n. med. Robert Wojtyczka   


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]