DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2018 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

20.02.2018 r. godz. 1030
Lek. Magdalena KLESZYK
Promotor:      Dr hab. n. med. Edyta Machura
Temat pracy:  Wybrane parametry układu odpornościowego u dzieci z nawracającymi lub przewlekłymi objawami ze strony układu oddechowego

20.02.2018 r. godz. 1200
Lek. Katarzyna LIPIEC
Promotor:       Prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Piotr Adamczyk
Temat pracy:  Wybrane markery przewlekłego uszkodzenia nerek u dzieci po przebytym zespole hemolityczno-mocznicowym

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)          


[Przesłano przez: A. Gil]