Uprzejmie informuję, że  w sali seminaryjnej Katedry i Zakładu Anatomii w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C – I, 1 piętro, odbędą się
PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

6 lutego 2018 r.  o godz. 12.00
lek. Karolina HADASIK
Temat rozprawy:     „ Potencjalne czynniki etiologiczne  i ocena lęku i depresji u pacjentów ze świądem odbytu”.
 Promotor:              Prof. dr hab. n.med. Ligia BRZEZIŃSKA-WCISŁO
 Recenzenci:            Prof. dr hab. n.med. Dorota KRASOWSKA
                               Prof. dr hab. n.med. Irena KRUPKA-MATUSZCZYK

6 lutego 2018 r.  o godz. 13.15
lek. Katarzyna SKOWRON-KANDZIA
Temat rozprawy:     „ Profil ekspresji genów w komórkach izolowanych z owodni łożyska ludzkiego  w warunkach hodowli na podłożu opłaszczonym rekombinowaną lamininą 332”.
 Promotor:             Dr hab. n. med. Piotr CZEKAJ prof. nadzw. SUM
 Recenzenci:           Prof. dr hab. n.med. Urszula MAZUREK
                              Prof. dr hab. n.med. Piotr DZIĘGIEL

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
-/ Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

[Przesłano przez: Jolanta Kotas]