Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

23 stycznia 2018 r. o godz. 13.00
lek. Magda SANKIEWICZ-SZKÓŁKA
Temat rozprawy:    „ Ocena uszkodzenia jelit u niemowląt z przesiewu noworodkowego chorych na mukowiscydozę”.
 Promotor:             Prof.  dr hab. n.med. Halina WOŚ
 Recenzenci:          Prof.  dr hab. n.med. Dorota SANDS
                               Prof.  dr hab. n.med. Barbara IWAŃCZAK

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
-/ Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

[Przesłano przez: J. Kotas]