Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 11 grudnia 2017 r.  o godz. 12:00  w sali Rady Wydziału  w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:    

Mgr Eliza Szklarz
na stopień doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy:    Przebieg wieloletniego leczenia dzieci stałą stymulacją serca.
Promotor:        dr hab. n. med. Oskar Kowalski
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Roland Fiszer
Recenzenci:      prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski
                        dr hab. n med.  Jacek Kusa

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Michał  Holecki

[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]