DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2017 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

30.11.2017 r. godz. 1200
Lek. Bartłomiej KUMASZKA
Promotor:             Dr hab. n. med. Krystyna Tyrpień-Golder, prof. nadzw. SUM
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Aleksandra Damasiewicz-Bodzek
Temat pracy:        Ocena stężeń produktów zaawansowanej glikacji białek oraz ich receptora u chorych na stwardnienie rozsiane

30.11.2017 r. godz. 1315
Mgr Paweł MUSIAŁ
Promotor:             Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Marek Tombarkiewicz
Temat pracy:        Porównane funkcjonowania podstawowych i specjalis-tycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)                 


[Przesłano przez: A. Gil]