Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 1100 w Auli budynku Dziekanatu Wydziału w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

mgr Anny Kowalskiej

na temat „Zapadalność na nowotwór złośliwy nerki i pęcherza moczowego w warunkach długotrwałej ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza”

Promotor:
dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska
prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu,
ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 8/.

Prodziekan
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Sebastian Grosicki

 

[Przesłano przez: Małgorzata Jankowska]