Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 23.11.2017 r. o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Beaty Rozwadowskiej
na temat:     „Ekspresja genów związanych z TNF i jego receptorami w zakażeniach in vitro Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii oraz Borrelia afzelii”
Promotor:    Dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:  Prof. dr hab. n. med. Sławomir Pancewicz  – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
                    Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  ul. Jedności 8.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Robert Wojtyczka   

 

[Przesłano przez:  Elżbieta Ramos]