Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 15 listopada 2017 r.  o godz. 13:00  w sali Rady Wydziału  w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:    

Mgr Joanna Białożyt
na stopień doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy:  Ocena przydatności programu wczesnego usprawniania oparzonej ręki.
Promotor:      dr hab. n. med. Marek Kawecki
Promotor pomocniczy: dr n. med. Justyna Glik
Recenzenci:     prof. dr hab. Aleksander Sieroń                   
                       dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał  Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]