Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 8 listopada 2017 r.  o godz. 12:00  w sali Rady Wydziału  w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:    

Mgr Katarzyna Mazur
na stopień doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy:   Ryzyko upadku u pacjentów oddziału geriatrycznego.
Promotor:      dr hab. n. med. Jan Szewieczek
Recenzenci:    prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
                      dr hab. n med. Marek Żak, prof. nadzw.

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał  Holecki


[Przesłano przez:Mariola Wszeborowska]