Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 11 października 2017 r.  o godz. 12:00  w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:    

mgr  Anna Słomian
na stopień doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy:  Sposoby radzenia sobie ze stresem, samoocena i poziom lęku u chorych z łuszczycą zwykłą.
Promotor:     dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop.
Promotor pomocniczy:  dr n. hum. Małgorzata Farnik
Recenzenci:   prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk 
                     prof. dr hab. n med. Adam Reich

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał  Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]