Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 9 października 2017 r.  o godz. 13:00  w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:    

mgr  Leszek Spandel
na stopień doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy:    Wielochorobowość i wielolekowość jako czynniki ryzyka zaburzeń depresyjnych i bezsenności u pacjentów geriatrycznych.
Promotor:        prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska
Recenzenci:      prof. dr hab. n. med. Anna Skalska
                        prof. dr hab. n med. Andrzej Plech

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał  Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]