Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

3 października 2017 r.   o  godz.10.15 
lek. Paulina CZAJKA-FRANCUZ
Temat rozprawy:   „ Ocena wybranych biomarkerów jako wskaźników  zaawansowania i progresji raka jelita grubego”.
 Promotor:           Prof. dr hab. n.med. Jerzy WOJNAR
 Recenzenci:         Prof. dr hab. n.med. Ewa NOWAKOWSKA-ZAJDEL
                            Prof. dr hab. n.med. Andrzej DEPTAŁA

3 października 2017 r.    o godz. 11.30
lek. Robert WILK
Temat rozprawy:   „ Epidemiologia złamań osteoporotycznych bliższego końca kości udowej na przykładzie miasta Piekary Śląskie oraz powiatu tarnogórskiego w latach 2002-2014”.
 Promotor:           Prof. dr hab. n.med. Damian KUSZ
 Recenzenci:         Prof. dr hab. n.med. Edward GOLEC
                            Prof. dr hab. n.med. Jerzy T. MARCINKOWSKI


Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
/-/ Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]