Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 26.09.2017 r.  o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Doroty Wodzisławskiej-Czapli
na temat:     „Częstość występowania wybranych grup stawonogów w szpitalach na terenie województwa śląskiego”
Promotor:    Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:  Prof. dr hab. n. biol. Jacek Dutkiewicz  – Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
                    Dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu   ul. Jedności 8.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie  internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl                    

Dziekan  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk   


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]