Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 24 marca 2014 r. o godz. 13 00 w sali Rady Wydziału w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne) , odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk o zdrowiu.

Mgr Malwiny Mikuś-Nowak
Temat rozprawy: „Skuteczność rehabilitacji chorych po oparzeniach termicznych kolan” 
Promotor: dr hab. n. med. Marek Kawecki 
Recenzenci: - prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń 
- prof. dr hab. n. med. Tadeusz Gaździk 


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Oddziale Biblioteki Głównej SUM w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18. 


Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
/-/ dr hab. n. med. Czesław Marcisz 

[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]