Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

18 wrzesień 2017 r. o godz. 13:00
mgr Ewy Mazur
na stopień naukowy doktora nauk  o zdrowiu

Temat pracy: Jakość  życia kobiet poddanych chemioterapii z powodu raka piersi,  jelita grubego i jajnika.
Promotor:     prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar
Recenzenci:   dr hab. n. med. Bogdan Michalski
                     prof. dr hab. n med. Andrzej Deptała

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał  Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]