Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 19 marca 2014 r. o godz. 13 00 w sali wykładowej nr 15 w budynku Dziekanatu w Bytomia przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

Mgr Mirosławy Malary
na temat: Przydatność badań mikrobiologicznych u dzieci przyjmowanych do leczenia szpitalnego w aspekcie prewencji i leczenia zakażeń szpitalnych
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska
dr hab. n. med. Teresa Kokot

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego, Bytom ul. Piekarska 18 – pokój nr 8.

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok


[Przesłano przez: Maja Grzelak]