DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia o zmianie terminu publicznej obrony rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych, zaplanowanej uprzednio na dzień 04.07.2017 r. o godz. 1100, oraz informuje, że odbędzie się ona w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

06.07.2017 r. godz. 1300
Lek. Mateusz ZAMŁYŃSKI
Promotor:  Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek
Temat pracy:       Zastosowanie indometacyny w leczeniu płodów z przepukliną oponowo-rdzeniową operowanych wewnątrzmacicznie

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu

 


[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]