Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 30.06.2017 r. o godz. 11,00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

Mgr Jana Słodkiego
na temat:       „Ocena łożysk szczurów zarażonych Babesia microti, poddanych leczeniu  azytromycyną  z atowakwonem”
Promotor:       Dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:    Prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
                       Dr hab. n. farm. Maria Pytlik prof. nadzw. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]