Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 29.06.2017 r. o godz. 10,30 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Lek. Anny Piaseckiej
na temat:       „Stężenie rozpuszczalnego receptora Fas i liganda Fas oraz czynnika nekrozy nowotworu-α i jego rozpuszczalnych receptorów TNF-R1 i TNF-R2 w surowicy chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST”
Promotor:      Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz – Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach
Recenzenci:   Dr hab. n. med. Cezary Kucio  prof. nadzw.  Akademii Wychowania Fizycznego  im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
                      Prof. dr hab. n. med. Andrzej Plewka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]