Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

12 czerwca 2017 r.  o godz. 12:00
mgr Danuta Sternal
na stopień naukowy doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy:  Czynniki ryzyka odleżyn u chorych leczonych na oddziale opieki paliatywnej.
Promotor:      dr hab. n. med. Jan Szewieczek
Recenzenci:    dr hab. n. med. Jacek Ziaja
                      prof. dr hab. n. med. Barbara Gryglewska

o godz. 13:00
mgr Elżbieta Dziąbek
na stopień naukowy doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy:  Wpływ pracy zmianowej na jakość życia położnych w okresie okołomenopauzalnym.
Promotor:       dr hab. n. med. Bogdan Michalski
Recenzenci:     dr. hab. n.  med.  Izabela Ulman-Włodarz, prof. nadzw. ATH
                       prof. dr hab. n.  med. Tomasz Paszkowskiego

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał  Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]