DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2017 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

29.06.2017 r. godz. 900
Lek. Natalia NIEDZIELA
Promotor:       Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała
Temat pracy:   Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz stanu kośćca u chorych z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego leczonych immunomodulacyjnie

29.06.2017 r. godz. 1200
Lek. Krzysztof NOWAKOWSKI
Promotor:        Prof. dr hab. n. med.  Andrzej Paradysz
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Piotr Bryniarski
Temat pracy:    Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa schematów immunoterapii BCG w raku pęcherza moczowego

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)     


[Przesłano przez: A. Gil]