DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2017 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

27.06.2017 r. godz. 900
Lek. Elżbieta TABOR
Promotor:             Prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Roman Kuźniewicz
Temat pracy:       Poziom wiedzy na temat osteoporozy oraz aktywność fizyczna w losowo wybranej próbie z populacji kobiet po menopauzie

27.06.2017 r. godz. 1030
Lek. Anna FRYCZKOWSKA
Promotor:            Dr hab. n. med. Jacek Zamłyński
Temat pracy:       Ewolucja tkankowych markerów ukrwienia, unerwienia, hialuronizacji i proliferacji w liszaju twardzinowym sromu pod wpływem terapii fotodynamicznej

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)                 


[Przesłano przez: A.Gil]