Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

20 czerwca 2017 r.              o godz.9.00
lek. Andrzej KOZYRA

Temat rozprawy:  „ Dynamika zaburzeń gospodarki węglowodanowej u chorych z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST”.
 Promotor:           Prof.dr hab.n.med. Bogusław OKOPIEŃ
 Recenzenci:         Prof. dr hab.n.med. Krzysztof STROJEK
                            Dr hab.n.med. Marlena BRONCEL prof.nadzw.

 

20 czerwca 2017 r.              o godz.10.30
lek. Adrian KOWALIK
Temat rozprawy: „ Ocena dysfunkcji śródbłonka u chorych z cukrzycą typu 1 po przeszczepieniu  nerki lub nerki i trzustki”.
Promotor:           Dr hab.n.med. Jacek ZIAJA
 Recenzenci:        Prof.dr hab.n.med. Sławomir NAZAREWSKI
                           Prof.dr hab.n.med. Leszek DOMAŃSKI

20 czerwca 2017 r.              o godz. 11.45
lek. Marcin KUBECZKO
Temat rozprawy:  „Obniżenie stężeń interleukin-1β, 5 i 9 oraz eotaksyny podczas suplementacji witaminy D u pacjentów  z przewlekłą białaczką limfocytową.”
 Promotor:          Prof. dr hab. n.med. Jerzy WOJNAR
 Recenzenci:        Dr hab. n. med. Maria CIOCH
                           Dr hab. n. med. Sebastian GROSICKI

27 czerwca 2017 r.               o godz. 10.45
lek. Tomasz JADCZYK
Temat rozprawy: „ Stężenie bioaktywnych fosfolipidów, wybranych składowych układu dopełniacza oraz hemoglobiny pozakrwinkowej w stabilnej chorobie wieńcowej i zawale serca”.
Promotor:          Prof.dr hab.n.med. Wojciech WOJAKOWSKI
Recenzenci:        Dr hab.n.med. Michał PLEWKA
                          Dr hab.n.med. Krzysztof MILEWSKI

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

/-/ Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: J. Kotas]