Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 27.04.2017 r. o godz. 10,00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Natalii Gawlik-Rzemieniewskiej
na temat:          „Wpływ wyciszenia ekspresji genów STAT3, STAT5 i NANOG metodą interferencji RNA (RNAi) na zmiany złośliwego fenotypu komórek nowotworowych”
Promotor:         Dr hab. n. med. Ilona Bednarek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:       Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
                        Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Węglarz – Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  ul. Jedności 8.                   

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Robert Wojtyczka


[Przesłano przez: E. Ramos]