Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

24 kwietnia 2017 r.  o godz. 12:00
lek.  Grzegorza Hadasika
na stopień naukowy doktora nauk  medycznych
Temat pracy:    Występowanie zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej u chorych operowanych z powodu niedokrwienia kończyn dolnych.
Promotor:          dr hab. n. med. Damian Ziaja
Recenzenci:       dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz
                          dr hab. n. med. Marek Kawecki, prof. nadzw. ATH

26 kwietnia 2017 r.  o godz. 12:00
 mgr Doroty Kaziród
na stopień naukowy doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy:     Zachowania i przeżycia pielęgniarek i lekarzy sprawujących opiekę nad pacjentami w stanie terminalnym.
Promotor:          prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar
Promotor pomocniczy: dr n. hum. Halina Kulik
Recenzenci:       dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
                          dr hab. n. med. Grzegorz Brożek

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenia rozpraw doktorskich wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan  Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 /-/  dr hab. n. med. Michał  Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]