Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

4 kwietnia 2017 r.       o godz. 12.00
lek. Edyta NABIAŁEK-JANUSZ
Temat rozprawy:     „ Ocena ekspresji krążących mikroRNA w zawale serca z uniesieniem odcinka ST”.
 Promotor:               Dr hab.n.med. Maciej KAŹMIERSKI
 Recenzenci:            Dr hab.n.med. Marek KOZIŃSKI
                                Prof.dr hab.n.med. Sebastian GIEBEL

4 kwietnia 2017 r.        o godz. 13.15
lek. Marek ZDEB
Temat rozprawy:     Skuteczność i bezpieczeństwo endoskopowego leczenia klinicznie nieczynnych makrogruczolaków przysadki mózgowej u chorych powyżej 65 r.ż.”
 Promotor:                Dr hab.n.med. Adam RUDNIK
 Recenzenci:             Prof. dr hab.n.med. Piotr ŁADZIŃSKI
                                 Prof.dr hab.n.med. Zenon MARIAK

11 kwietnia 2017 r.        o godz.  12.00
lek. Magdalena BOBRZYK
Temat rozprawy:     „ Porównanie efektu metabolicznego metforminy: postaci o przedłużonym uwalnianiu podawanej raz na dobę z postacią o natychmiastowym uwalnianiu podawanej trzy razy na dobę u chorych na cukrzycę typu 2”.
 Promotor:                Prof.dr hab.n.med. Bogusław OKOPIEŃ
 Recenzenci:             Prof.dr hab.n.med. Edward FRANEK
                                  Prof.dr hab.n.med. Marek DROŹDZIK

11 kwietnia 2017 r.    o godz.13.15
lek. Maria DAMPS
Temat rozprawy:     „ Porównanie dwóch metod znieczulenia Ketaminą i Remifentanylem przy zastosowaniu stałego wlewu Propofolu u dzieci i młodzieży do zabiegów endoskopowych”.
 Promotor:               Prof.dr hab.n.med. Ewa KUCEWICZ-CZECH
 Recenzenci:            Dr hab.n.med. Łukasz KRZYCH
                                Dr hab.n.med. Krzysztof KOBYLEC

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

/-/ Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]