Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali nr 15 budynku Dziekanatu Wydziału w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 1100 
mgr Tomasza Ilczaka
na temat                „Efektywność zastosowania teletransmisji EKG we wczesnej ocenie i kwalifikacji pacjentów z bólem w klatce piersiowej w działaniach zespołów ratownictwa medycznego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego”
Promotor:          dr hab. n. med. Marek Kawecki, prof. ATH
Recenzenci:       prof. dr hab. n. med. Jerzy Ładny   
                             dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski, prof. nadzw. PWSZ w Nysie                                                     

 

w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 1230
mgr Michała Ćwiertni
na temat             „Skuteczność alternatywnej metody kompresji klatki piersiowej zza głowy w czasie resuscytacji krążeniowo-oddechowej”
Promotor:        dr hab. n. med. Marek Kawecki, prof. ATH
Recenzenci:     prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
                           prof. dr hab. n. med. Jerzy Ładny  

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18 – pokój nr 8.

Prodziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Sebastian Grosicki

 
[Przesłano przez: Małgorzata Jankowska]