Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 23.03.2017 r. o godz. 10,00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

Mgr Rafała Miozgi
na temat:      „Wpływ uroselektywnych α1-adrenolityków i finasterydu na układ kostny szczurów"
Promotor:      Dr hab. n. farm. Urszula Cegieła – Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach
Recenzenci:   Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
                      Prof. dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  ul. Jedności 8.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl 

Prodziekan  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dr hab. n. med. Robert Wojtyczka


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]