DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 7 marca 2017 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

07.03.2017 r. godz. 900
Lek. Jacek NIEDZIELA
Promotor:             Dr hab. n. med. Piotr Rozentryt
Temat pracy:       Rokownicze znaczenie utraty masy ciała u chorych z przewlekłą niewydolnością serca i cukrzycą typu 2

07.03.2017 r. godz. 10
30
Lek. Piotr CZEMPIK
Promotor:             Dr hab. n. med. Łukasz Krzych
Temat pracy:        Rokowanie w ostrym uszkodzeniu nerek w oparciu o dane Śląskiego Rejestru Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii

07.03.2017 r. godz. 12
00
Mgr Michał WYDER
Promotor:             Dr hab. n. med. Łukasz Krzych
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Aleksandra Misiołek
Temat pracy:        Wypalenie zawodowe wśród fizjoterapeutów w województwie śląskim

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)                        


[Przesłano przez: A. Gil]