Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 19.01.2017 r. o godz. 11,00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Łukasza Marka
na temat:     „Wpływ tlenku azotu na procesy apoptozy i melanogenezy w ludzkich naskórkowych melanocytach w hodowli”
Promotor:      Prof. dr hab. n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:   Prof. dr hab. n. farm. Henryk Marona – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  w Krakowie
                       Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Węglarz – Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Robert Wojtyczka    


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]