Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

10 stycznia 2017 r.      o godz. 11.45
lek. Grzegorz GAWRON
Temat rozprawy:    „Ocena niedoborów 25-hydroksywitaminy D w grupie pacjentów z ciężkim POChP w stadium przewlekłej niewydolności oddechowej”.
Promotor:             Dr hab. n.med. Adam BARCZYK
Recenzenci:           Prof. dr hab. n. med. Adam ANTCZAK

17 stycznia 2017 r.     o godz. 09.30
lek. Marek PAUL
Temat rozprawy:    „Ocena jakości życia kobiet poddanych operacji redukcji piersi w oddziale chirurgii plastycznej z powodu gigantomastii”.
Promotor:            Prof.dr hab.n.med. Lech CIERPKA
Recenzenci:         Prof.dr hab.n.med. Jerzy STRUŻYNA
                          Dr hab.n.med. Marek KAWECKI

rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

/-/ Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]