Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

9 stycznia 2017 r.  o godz. 12:00
mgr. Klaudii Mazurek
na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy: Ocena metabolizmu tkanki łącznej u pacjentów z nowotworem złośliwym rejonu głowy i szyi poddanych radioterapii.
Promotor:      prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski
Promotor pomocniczy: dr n. med. Krzysztof Siemianowicz
Recenzenci:   - dr hab. n. med. Katarzyna Starska-Kowarska, prof. nadzw.    
                    - prof. dr hab. n med. Krzysztof Składkowski

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]

dr n. med. Krzysztof Siemianowicz