Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

13 grudnia 2016 r.      o godz. 10.45
lek. Katarzyna MIERZWIŃSKA
Temat rozprawy:    „Wpływ leczenia  acytretyną na nawilżenie naskórka oraz przezskórną utratę wody u chorych na łuszczycę”.
Promotor:             Prof. dr hab.n.med. Ligia BRZEZIŃSKA-WCISŁO
Recenzenci:           Prof. dr hab.n.med. Grażyna CHODOROWSKA
                           Dr hab. n.med. Barbara ZEGARSKA

13 grudnia 2016 r.     o godz. 13.15
lek. Katarzyna WIŚNIEWSKA-PIĄTY
Temat rozprawy:    „Ocena wybranego profilu cytokin i chemokin eozynopoetycznych u chorych z zespołami hipereozynofilowymi”.
Promotor:            Prof. dr hab.n.med. Grzegorz HELBIG
Recenzenci:         Dr hab.n.med. Joanna GÓRA-TYBOR
                         Prof. dr hab.n.med. Janina GRZEGORCZYK

rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

/-/ Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]