Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 1130 w Auli budynku Dziekanatu Wydziału w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

mgr Arkadiusza Badzińskiego
na temat          „Angielskie kolokacje medyczne w specjalistycznych tłumaczeniach medycznych”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Romuald Wojnicz
Drugi Promotor: dr hab. n. hum. Ewa Bogdanowska-Jakubowska
Recenzenci:      prof. dr hab. n. med. Piotr Dzięgiel
                      dr hab. n. med. Piotr Mamet, prof. nadzw. AJD                     
                      dr hab. n. med. Alicja Grzanka

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18 – pokój nr 8.

Prodziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Sebastian Grosicki


[Przesłano przez: Małgorzata Jankowska]