Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

5 grudnia 2016 r.  o godz. 12:00
Lek. Patryka Grzywocza
na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Temat pracy: Stężenia adipokin w surowicy krwi chorych ze świeżym zawałem serca a zaburzenia gospodarki węglowodanowej i wykładniki miażdżycy.
Promotor:      prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Recenzenci:    prof. dr hab. n. med. Henryk Wysocki    
                    prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]